-UMBRELLA WEB PAGE-

-Topánky

Topanky
Jagor

Jagor

Zručnosť +4
Charizma +3

Cena: 1.521 zlata
Nákupná cena: 380 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 15

--------------------------------------------

Selulia

Selulia

Obrana +4
Zručnosť +4

Cena: 2.882 zlata
Nákupná cena: 721 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 21

--------------------------------------------

Impeste

Impeste

Sila +3
Výdrž +3
Charizma +3

Cena: 3.997 zlata + 20 Pekelné kamene
Nákupná cena: 999 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 28

--------------------------------------------

Chronox

Chronox

Výdrž +3
Charizma +4

Cena: 5.033 zlata
Nákupná cena: 1.258 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 34

--------------------------------------------

Nofor

Nofor

Obrana +4
Zručnosť +5

Cena: 7.399 zlata
Nákupná cena: 1.850 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 40

--------------------------------------------

Huian

Huian

Charizma +4
Šanca na odrazenie útoku +11

Cena: 12.394 zlata + 25 Pekelné kamene
Nákupná cena: 3.098 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 48

--------------------------------------------

Kryos

Kryos

Sila +5
Obrana +4

Cena: 20.603 zlata
Nákupná cena: 5.151 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 52

--------------------------------------------

Furios

Furios

Zručnosť +8
Charizma +7

Cena: 22.169 zlata
Nákupná cena: 5.542 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 59

--------------------------------------------

Helvet

Helvet

Obrana +10
Výdrž +7
Charizma +7

Cena: 34.307 zlata + 30 Pekelné kamene
Nákupná cena: 8.577 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 65

--------------------------------------------

Borkaan

Borkaan

Sila +2
Šanca na úder +35

Cena: 88.412 zlata
Nákupná cena: 22.103 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 72

--------------------------------------------

Arkaan

Arkaan

Sila +5
Charizma +8
Šanca na odrazenie útoku +39

Cena: 112.110 zlata
Nákupná cena: 28.028 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 78

--------------------------------------------

Onzu

Onzu

Šanca na úder +42
Šanca na odrazenie útoku +49

Cena: 207.207 zlata + 35 Pekelné kamene
Nákupná cena: 51.802 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 84

--------------------------------------------

Shiwo

Shiwo

Sila +6
Obrana +4
Šanca na úder +43

Cena: 187.145 zlata
Nákupná cena: 46.786 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 90

--------------------------------------------

Hazzad

Hazzad

Charizma +14
Šanca na úder +52

Cena: 229.982 zlata + 40 Pekelné kamene
Nákupná cena: 57.495 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 97

--------------------------------------------

Swerfoo

Swerfoo

Zručnosť +5
Šanca na úder +58
Šanca na odrazenie útoku +78

Cena: 443.104 zlata
Nákupná cena: 110.776 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 105

--------------------------------------------

Krakarot

Krakarot

Šanca na úder +66
Šanca na odrazenie útoku +97

Cena: 590.062 zlata
Nákupná cena: 147.515 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 113

--------------------------------------------

Plagos

Plagos

Sila +10
Obrana +11
Výdrž -13
Charizma +11
Ničivosť zbrane +2

Cena: 321.699 zlata
Nákupná cena: 80.425 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 120

--------------------------------------------Ginger

Šanca na odrazenie útoku +110
Ničivosť zbrane +3

Cena: 478.128
zlata  + 45Pekelné kamene 
Nákupná cena: 119.532
zlata 
Predpoklady: charakter úrovne 127

--------------------------------------------

Brodak

Brodak

Sila +24
Obrana -20
Zručnosť +14
Výdrž +20

Cena: 555.298 zlata
Nákupná cena: 138.824 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 134

--------------------------------------------

Lahemia

Lahemia

Sila +20
Obrana +16
Výdrž +15
Charizma +25

Cena: 648.195 zlata
Nákupná cena: 162.049 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 140

--------------------------------------------

Mortiis

Mortiis

Sila +4
Obrana +16
Šanca na odrazenie útoku +133

Cena: 710.115 zlata + 50 Pekelné kamene
Nákupná cena: 177.529 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 146

--------------------------------------------

Karpadian

Karpadian

Výdrž +5
Charizma +4
Šanca na úder +112

Cena: 880.642 zlata
Nákupná cena: 220.161 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 152

--------------------------------------------

Devastos

Devastos

Charizma +7
Šanca na úder +115
Šanca na odrazenie útoku +115

Cena: 1.473.330 zlata
Nákupná cena: 368.333 Gold
Predpoklady: charakter úrovne 159

--------------------------------------------Stridaar

Obrana +23
Výdrž +20
  Zásah blokovaný +2

Cena: 1.103.400Gold + 55Pekelné kamene
Nákupná cena: 275.850Gold
Predpoklady: charakter úrovne 167

--------------------------------------------Umbraal

Výdrž +6
  Šanca na úder +132
Šanca na odrazenie útoku +130

Cena: 1.859.342
Gold
Nákupná cena: 464.835Gold
Predpoklady: charakter úrovne 173

--------------------------------------------Penumbraal

Sila +7
Obrana +14
Šanca na odrazenie útoku +171

Cena: 1.271.699 
Gold
Nákupná cena: 317.925
Gold
Predpoklady: charakter úrovne 180

--------------------------------------------Gorefest

Sila +11
Obrana +6
Výdrž +14
Charizma +8
  
Šanca na odrazenie útoku +180

Cena: 1.391.031 
Gold + 60Pekelné kamene
Nákupná cena: 347.758
Gold
Predpoklady: charakter úrovne 185

--------------------------------------------Watari

  Zručnosť +3
  Šanca na úder +145
 
Šanca na odrazenie útok +154

Cena: 2.407.351 
Gold
Nákupná cena: 601.838
Gold
Predpoklady: charakter úrovne 191

--------------------------------------------Teufelsfuß

  Zásah blokovaný +1
 
Šanca na odrazenie útok +209

Cena: 2.045.750 
Gold
Nákupná cena: 511.438
Gold
Predpoklady: charakter úrovne 197

--------------------------------------------Engelstreter

Obrana +24
Charizma +30
  Dvojitý zásah +1
  Ničivosť zbrane +9

Cena: 2.353.397 
Gold + 65Pekelné kamene
Nákupná cena: 588.349
Gold
Predpoklady: charakter úrovne 202

 

Count Down Generators
(c) 2009 by Wataboo and Bonato Všetky práva vyhradené. TOPlist