-UMBRELLA WEB PAGE-

-Pravidlá BF

§1 Účty

I. Zdieľanie účtov.
Zdieľanie účtov je zakázané. Za jeden účet smie hrať len jeden užvateľ.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

I.-dodatok a :
Je prísne zakázané zaskakovanie hráčov na spoločnom servery ( ak majiteľ aj zástupca majú hráča na rovnakom servery aj v prípade crashnutia pc a podobne). Ak aj napriek tomu bude toto pravidlo porušene, následkom bude trvalý ban na obe kontá. V prípade, že zástupca bude z iného servera GO nebude povinný riešiť následné krádeže hráčov.

II. Viac účtov (Multiaccounting)

Každý uživateľ je oprávnený využivať iba jeden účet na každom BiteFighter serveri. Ak bude využivať účtov viac, budú mu všetky účty bez varovania vymazané. Pokiaľ niekto využiva viacej účtov za účelom vlastného obohacovania, alebo obohacovania svojho klanu, bude sa toto hodnotiť rovnakým spôsobom, ako v predchádzajúcom bode. Pokiaľ sa pripájate zo školy, internet caffe, herne, nebo inej verejnej siete, je nutné aby ste to mohli dokázať.
Využivanie proxy serveru a iných nástrojov na zmenu IP adresy je prisne zakázané.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

II.-dodatok a :
V prípade, že na jednom servery hrá viacej rodinných príslušníkov z toho isteho počítača(dsl routra) je potrebné, aby boli vopred nahlásení ( zaregistruje sa jeden člen, ktorý nahlási další nick člena rodiny pred jeho registráciou). Registrácia sa nahlási príslušnému GO ktorý posúdi, či sa uzná rodinné hranie alebo neuzná. Každý hráč je povinný striktne dodržiavať toto pravidlo a vyhne sa tak prípadnemu banu za multi ussing.

Podmienky rodinného hrania :
1) rozostup v prihlasovani a odhlasovani medzi hráčmi minimálne 15 minút to znamená - jeden sa odhlási a počká sa 15 minút kým sa prihlási druhý
2) žiadne zaskakovanie za hráčov...každy hrá za svoje konto
3) hráči musia byť rovnakej rasy
4) na vašej domácej IP adrese nesmiete vidieť dalšie konto ktoré nebude hlásené..ak sa tak stane máte trvalý ban na všetky kontá čiže aj na hlásené

Ak ste kontá založili skor a hráči nie su rovnakej rasy nahláste to GO prislušneho serveru.

III Výmena účtov

Výmena účtov bez pomoci hernej obsluhy je povolená na vlastné nebezpečie, herná obsluha potom nebude vybavovať žiadne sťažnosti na podvod pri výmene, ani žiadosti o navrátenie účtu. Preto pre výmenu účtu využite herných operátorov a tim si zaistite bezproblémovú a bezpečnú výmenu.

§2 Využivanie bugov hry

Využianie chýb hry, chyby v naprogramovani BiteFighteru a iné nedovolené zvýhodňovanie je zakázané. Každý hráč je povinný ihneď po nájdeni bugu ho ohlásiť, rovnako tak je povinný ohlásiť aj podozrenie na niekoho, kto využiva bugy hry. Pokiaľ tak neurobi, hrozi mu zablokovanie účtu, minimálne na 1 deň a maximálne na trvalo.

Pridávanie špeciálnych znakov do mena postavy, bude posudzované ako využivanie bugu za účelom vyhýbania sa útokom /vyhľadávaniu.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

§3 Zásahy do hernej technológie

Využivanie programov, scriptov, alebo iných nástrojov spôsobujúcich nadmerné vyťaženie serveru nebo databázy sú prisne zakázané. Ich využivanie bude hodnotené ako snaha poškodiť server, alebo zneprijemniť hranie ostatným hráčom.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

§4 Vydieranie

Vydieranie, diskriminácia a iné nezákonné činnosti sú zakázané. Následkom bude zmazanie účtu, zablokovanie pristupu do fóra, zamedzenie vstupu do hry, popripade na web.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

§5 Bashing

I. Definicia / Obmedzovanie
Viac ako 5 útokov na jedného hráča za 1 deň je hodnotené ako neprimerané a takéto správanie nebude tolerovaná.
Následkom je ban na 3-7 dni, alebo viac.

Oznámenie: Prečitajte si poriadne tému o bashingu a podvádzani skôr, ako z toho niekoho obvinite.

II. Klanová vojna (Clan war)
Pravidlo o bashingu môže byť porušené iba v týchto pripadoch:
1) Oba klany musia súhlasiť s tým, že sa bude hrať bez pravidla o bashingu. (rozhodnú velitelia klanov)
2) Obaja velitelia klanov musia informovať administrátorov svojich klanov, zaslanim súkromnej správy, a napisať na ktorom serveri bude clan war prebiehať, alebo založenim diplomatickej témy na fóre serveru - TU. (je lepšie clan war oznámiť oboma spôsobmi)

Pravidlá clan warov sa môžu zmeniť. Ste zodpovedni za dodržiavanie aktuálnych pravidiel clan warov.

§6 Znenie spáv a popisy hráčov - komunikácia medzi hráčmi

Zakazuje sa urážanie ostatných užívateľov, rasistické vyjadrovanie, sexuálne ponižovanie, narážky na telesné vady,
osočovanie, propagácie násilia, drog, hanobenia národa, používania hrubých a vulgárnych výrazov. A to aj vo forme kreslenej .
Obvyklý trest za porušenie je 1-7 dní.

Zakázany je predaj postáv v správach, profile, akékoľvek speňažovanie.
Správy typu priznania sa k trestnej činnosti, zneužitiu bugov, krádeži účtov sú považované taktiež za prečin proti pravidlám i keď si daná osoba tieto skutočnosti vymyslela, keďže správy tohto typu navadzajú k podobnej činnosti.
Obvyklý následok: Stály ban (vymazanie konta)

I.-dodatok
Je zakázané popis postavy používať na reklamné účely stránok so zárobkovým obsahom typu bux.to a podobne. Za porušenie tohto dodatku k pravidlám je trest nasledovný:
1 porušenie pravidiel : 3 dni
2 porušenie pravidiel : 7 dní
3 porušenie pravidiel : 14 dní

tento dodatok príde do platnosti 18.8.2008

§7 Zmena rozhodnutia

Rozhodnutie herného operátora zodpovedného za daný BiteFighter server môže byť zmenené iba iným herným operátorom zo súhlasom administrátora hry.

§8 Náhrada

1. Pokiaľ je hráč znevýhodnený chybou programátorov alebo chybou herných operátorov, nemá právo na navrátenie postavy do pôvodného stavu (backup).

2. Hráč by mal obisť rozhodnutie herného operátora tak, že kontaktuje iného herného operátora ohľadne rovnakej veci, alebo ďalej kontaktovať administrátora hry.

§9 Vylúčenie z hry

Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže viesť k blokácii účtu alebo vylúčenie z hry. V závislosti na závažnosti Vášho priestupku proti pravidlám môžete byť potrestané na všetkých BiteFighter serveroch a je možné i zamedzenim vstupu na oficiálne fórum alebo IRC kanály.

§10 Hlavné prevádzkové podmienky

Hráči, ktori nemôžu súhlasiť s hlavnými prevádzkovými podmienkami BightFight pre svoje národnosti, vek, alebo ďalšim dôvodom, budú oboznámeni s hlavnými prevádzkovými podmienkami pomocou vnútorného prekladu pravidiel dodatočne. Touto cestou nie je ustanovené žiadne legálne spojenie medzi hráčom a hlavnými prevádzkovými podmienkami, a však rovnakú poziciu pre všetkých hráčov tvori dosiahnutý trest za spôsobené problémy. Hra je slovenská a jazyk v nej je taktiež slovenský. Pokiaľ hráč obdrži v hre cudzojazyčnú správu v hre a bude sa sťažovať, môže autor správy dostať ban.

§11 Zmena herných pravidiel

Herné pravidlá sa štandardne nemenia, ale očakávame zmeny v hre, ako herni vývojári budú vyvijať nové veci.
BiteFighter si tým rezervuje právo na zmenu pravidiel ak bude potreba ich meniť.

 

Count Down Generators
(c) 2009 by Wataboo and Bonato Všetky práva vyhradené. TOPlist